Nyheteris

Hur vi flyttade våra bin till Finland, Nagu till biodlare Stanislav Jas - www.staninhani.fi


Välja Åländsk

Välja honung från naturlig och varierad åländsk flora.Visste du att Åland är en av de sista platserna i världen som är varroa fritt? Det menar att vi behöver inte behandla bin och  vår honung och vax stannar ren och nyttig. Läs mer:

Åländsk träkupor

Vi snickrar våra egna bikupor av lokalt  åländsk trä. Våra högkvalitet bikopor är miljövanliga, andas och perenn. Du kan beställa dem hos oss och vi snickrar dem for dig.