Vi är en familj som kommer från Slovakien. Matej, Marcela och tre flickor Ema, Ela och Etela. I våra båda familjer är biodling lång tradition och vi hoppas att flickor ska fortsätta också.