Våra tjänster

Bitillsyningsman

Marcela är utbildad veterinär-assistent kallad bittillsyningsman. Ringa om du har misstanke om sjukdom vi ska kolla och kan också skicka bin till analys om behov. 

Svärmplockning

I händelse av en svärm, ring inte en utrotare, ring en biodlare.
Det finns ingen som är bättre rustad att hantera en svärm av bin än en biodlare! Det är en vinn-vinn-situation, vi tar bort den besvärliga svärmen från dina händer och vi får en ny koloni honungsbin. Svärming är en naturlig del av bi beteende. Genom att svärma kan bin hitta fräscha nya platser för att sätta upp sina samhälle och reproducera. Denna fråga uppstår när bin svärmer lite för nära för komfort och det är där vi kommer in!
Vänligen kontakta oss vid svärm.

Konsultering

Behöver du hjälp med uppstart av bikupa eller byta drottning? Har du ett problem med bin som du kan inte analysera? Kanske dem behöver flytta till andra platsen, kanske de har inte drottning eller du är inte säkert med vinterfoder. Kontakta oss

Köp bin

Börja nästa kapitel av din biodlingsresa genom att ta hem din egen honungsbikoloni. Våra kolonier är uppvuxna med omsorg och ett uppmärksamt öga och är friska, levande, produktiva och milda. Du kan köpa också avläggare, paketbin eller bara en drottning. Vi snickrar vara egna bikupor så du kan köpa alla tillsammans och bara börja. 
Dessutom, för dem som vill lära sig att bäst vårda sin bikupa, erbjuder vi bihållningskurser.
För att lära dig mer om vilka typer av bin vi har, kontakta oss idag.

Pollinering tjänster

Bin tillhandahåller högkvalitativ mat - honung, men också produkter som används inom hälso- och sjukvården och andra industrier (bivax, propolis, pollen). Dock ger bin arbete mycket mer. Den största fördelen med bin och andra pollinatorer är pollinering. De badar nästan tre fjärdedelar av växterna, som ger 90% av världens mat. En tredjedel av världens livsmedelsproduktion är beroende av bin. Med andra ord: var tredje matsked mat beror på pollinering. Spa påverkar också matens kvalitet. Växter vars blommor är bättre pollinerade ger produkter som är rikare på näringsämnen. Vissa vitaminer kan endast erhållas från livsmedel som är beroende av pollinering. Utan pollinatorer skulle det finnas mindre mat, vilket skulle vara mindre varierat och dyrare.